Fernando Pessoa

Fernando Pessoa (1888-1935) was een groot Portugees dichter. Bij leven publiceerde deze kantoorklerk uit Lissabon slechts enkele werken. Na zijn dood werd op zijn huurkamer een kist aangetroffen met 27 duizend volgekrabbelde velletjes. Uit die chaos kon een kolossaal oeuvre worden samengesteld. Niet dat van één dichter, maar van zo’n 25 ‘heteroniemen’ – afzonderlijke ‘schrijverspersoonlijkheden’ met elk een eigen stijl en woordkeus. Pessoa stierf op 47-jarige leeftijd, hij dronk zich dood.
De Arbeiderspers heeft de exclusieve vertaalrechten op zijn oeuvre. August Willemsen (1936-2007) vertaalde het leeuwendeel daarvan en schreef als introductie op de Pessoa-bibliotheek Het ik als vreemde.

* ‘Indien er, sinds Camoes, één Portugese dichter is geweest voor wie het de moeite loont Portugees te leren, is het Fernando Pessoa.’ – August Willemsen

In 2019 verscheen een keuze uit de orthonieme gedichten, Een spoor van mezelf, vertaald door Harrie Lemmens.

Foto: -