Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck (ps. van Guido Haerynck, °Wakken 1937) was leraar Nederlands aan het Sint-Jozefscollege te Tielt en vanaf 1975 stadsbibliothecaris en conservator van het Hopmuseum in Poperinge. Hij werd redactielid van Dietsche Warande en Belfort. In 1980 stichtte hij de Poëziezomers van Watou, die hij als artistiek directeur leidde tot en met 2008. Hij legde de link tussen diverse kunstdisciplines binnen een internationale context. In 2009-2010 creëerde hij in Brugge het evenement “Poëzie in dubbeltijd”.
Belangrijkste dichtbundels: De wijzers bij elkaar (Desclée De Brouwer), De droefheid is in handbereik (Lannoo), De Buitenbocht (Lannoo), Overval (De Arbeiderspers), Schemerzones (De Arbeiderspers), Lotgenoten ( De Arbeiderspers). In proza, o.a. De Westhoek, een beeldend verhaal (Lannoo), evoceert hij even kritisch als lyrisch die regio. Hij ontving o.a. de vijfjaarlijkse Poëzieprijs van de Vlaamse Provincies, de Yang-prijs, de Pen-prijs, de Guido Gezelle-en de Maurice Gilliams-prijs van de KANTL.
Lopende projecten zijn het Watou-dagboek en een bloemlezing van zijn poëzie.

Foto: -