H.J.A. Hofland

H.J.A. Hofland (1927-2016) begon zijn carrière als journalist en werd later hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. Zijn beschouwende stukken en columns verschenen wekelijks in NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Naast zijn journalistieke werk schreef Hofland een veertigtal boeken.

Foto: Hollandse Hoogte