Hasan Nuhanovic

Hasan Nuhanovic (1968) is bekend van zijn (gewonnen) aanklacht tegen de Staat der Nederlanden. Hij werkte als tolk voor Dutchbat. Tijdens de val van Srebrenica verborg hij zijn vader, moeder en broer op de basis van overste Karremans en diens bataljon. Maar hoe hij ook smeekte om hen niet uit te leveren aan de troepen van Mladic, de Nederlandse bataljonsleiding stuurde zijn familieleden van de compound af. Naar later bleek: recht in de handen van hun moordenaars.