Julius Caesar

Gaius Julius Caesar (100-44 v.Chr.) was een even bekende als omstreden Romeinse bevelhebber die teksten liet opstellen maar ook veel zelf schreef over de veldtochten die hij aanvoerde in het huidige Italië, Frankrijk, Egypte en Spanje. Deze teksten zijn overgeleverd als het Corpus Caesarianum. De Commentarii de bello Gallico zijn grotendeels geschreven door Caesar zelf en geven een feitelijke beschrijving van de oorlogsjaren in Gallië. Over de burgeroorlog die binnen het Romeinse rijk werd gevoerd vanaf het jaar 49 v.Chr. handelen de Commentarii de bello civili, ook van Caesar zelf. Hierin wordt vooral Caesars rol (hij veroverde uiteindelijk onder meer heel Italië) positief in beeld gebracht. Hoewel de commentaren propagandistisch zijn, valt de neutrale toon op. Caesar schrijft over zichzelf in de derde persoon en vermijdt daarmee een teveel aan persoonlijke inmenging. De teksten zijn eenvoudig opgesteld, maar vernuftig en met een rijke vocabulaire. Zijn literaire kwaliteiten werden hoog aangeslagen door onder anderen Cicero.

Foto: Gautier Poupeau