Mike Dash

MikeMike Dash is historicus, opgeleid in Cambridge, en woont in Londen. Hij is de auteur van de bestsellers Tulpomanie, De ondergang van de Batavia en Roofmoordenaars, waarvan de laatste twee bij De Arbeiderspers zijn verschenen.

Foto: -