Mirjam Rotenstreich

Mirjam Rotenstreich (1959) debuteerde met de roman Salieristraat no. 100 en stelde diverse bloemlezingen en boeken over literatuur samen, waaronder, samen met Lisa Kuitert, de reeks Oerboeken (van onder meer Hella S. Haasse en Jan Siebelink). Met De stalkster wilde Rotenstreich een nadrukkelijk aan de fantasie ontsproten verhaal vertellen, als reactie op Verloren mensen (2013), dat ze juist schreef vanuit het verdriet om haar omgekomen zoon Tonio.
De auteur over het ontstaan van De stalkster: ‘Het verhaal dient zich bij mij tot nu toe aan in de vorm van een spannende plot, spannend als logisch gevolg van het karakter en de daaruit voortvloeiende daden van het hoofdpersonage, een psychologisch spannende roman dus. Bij De stalkster lag er een proces aan ten grondslag dat zich onbewust in mij voltrok en waaruit toen, als verrassing, het idee naar boven plopte. In dat idee kwam een aantal
elementen samen: de uitwas van een liefde, die heel persoonsgebonden is, gekoppeld aan een algemene actuele problematiek.’

Website: mirjamrotenstreich.wordpress.com

Foto: Daan Brand