René Dings

René Dings (1971) is dol op taal, geschiedenis en nutteloze feitjes. Eerder verzamelde hij in zijn boek Weg om legging (2010) opmerkelijke
anekdotes en verrassende overpeinzingen over onjuist spatiegebruik, en in Over straatnamen met name (2017) vertelt hij hoe straatnamen
tot stand komen en wat daar allemaal bij komt kijken.