Sara van Duijn

Sara van Duijn is afgestudeerd bioloog en is een promotieonderzoek op het gebied van Alzheimer aan het afronden. Daarnaast werkt zij als docent
natuur en techniek op de pabo in Leiden en als leerkracht op een basisschool.

Foto: Geert Snoeijer